Akita Amerykańska

Akita Amerykańska

Akita amerykańska – rasa psów należąca do grupy szpiców i psów pierwotnych, zaklasyfikowana do sekcji szpiców azjatyckich i ras pokrewnych. Nie podlega próbom pracy.