Cavalier King Charles Spaniel

Cavalier King Charles Spaniel

Cavalier king charles spaniel – rasa psów, należąca do IX grupy FCI psów ozdobnych i do towarzystwa, zaklasyfikowana do sekcji siódmej – angielskie spaniele miniaturowe. Typ wyżłowaty. Nie podlega próbom pracy